O Centru

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek osnovan je još 1976. godine, a Odlukom Skupštine Osječko-baranjske županije 1995. godine preoblikovan je u javnu ustanovu čiji je osnivač Osječko-baranjska županija.

Ministar rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., i župan Osječko-baranjske županije, prof. dr. sc. Vladimir Šišljagić, dr. med., potpisali su 28. rujna 2015. godine. Ugovor o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek i obavljanju osnivačkih prava i obveza.

Ovim Ugovorom Osječko-baranjska županija prenosi 40% osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek na Republiku Hrvatsku. Time je ustrojstvo Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek usklađeno s odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Djelatnost Centra je:

pružanje usluga profesionalne rehabilitacije, što obuhvaća:

 • organiziranje i izvođenje usluga profesionalne rehabilitacije samostalno ili u suradnji sa srednjoškolskom ustanovom ili drugom pravnom osobom koja ispunjava uvjete za osposobljavanje propisane zakonom,
 • sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti,
 • profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti odnosno izdavanje nalaza i mišljenja,
 • analiza tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad,
 • procjena mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja,
 • radno osposobljavanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija i programi za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja,
 • informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu,
 • provođenje pojedinačnih i skupnih programa za unaprjeđenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu,
 • izrada savjetodavnih usluga o primjeni različitih tehnologija i tehnika u učenju i radu uz procjenu mogućnosti primjene,
 • pretprofesionlano učenje, planiranje i primjena odabrane tehnologije,
 • razvoj motivacije i osposobljavanje osoba s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije,
 • tehnička pomoć, podrška i procjena rezultata,
 • informiranje i podrška izvorima financiranja,
 • izvođenje programa socijalnog uključivanja,
 • izvođenje praktičnog dijela osposobljavanja za rad u tijeku profesionalne rehabilitacije,
 • izrađivanje posebnih programa za određenu ciljnu skupinu koja se nalazi u nepovoljnom položaju na tržištu rada,
 • posredovanje pri zapošljavanju korisnika tijekom i nakon provedene profesionalne rehabilitacije;

pružanje usluga socijalne skrbi žrtvama nasilja u obitelji, što obuhvaća:

 • usluge smještaja i
 • usluge savjetovanja i pomaganja;

obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje.

Radi obavljanje poslova u okviru registrirane djelatnosti u Centru su ustrojena četiri odjela:

 • Odjel općih poslova,
 • Odjel – Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja,
 • Odjel profesionalne orijentacije i rehabilitacije i
 • Odjel – Centar za stradalnike Domovinskog rata.

Sukladno Statutu, Centar predstavlja i zastupa ravnatelj. Ravnatelj Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek je Damir Junušić, prof.

Centrom upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova, a mandat im traje četiri godine.

Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek Župana Osječko-baranjske županije od 31. svibnja 2016. godine, u Upravno vijeće Centra imenuju se:

 1. Lidija Žaper, kao predstavnica Osječko-baranjske županije, za predsjednicu,
 2. Dino Orešković, kao predstavnik Osječko-baranjske županije,
 3. Jurica Tolj, kao predstavnik Republike Hrvatske,
 4. Branka Rešetar, kao predstavnica radnika, za članove.

OSOBNA ISKAZNICA

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Osijek, Tadije Smičiklasa 2

OIB: 57200304958

IBAN: HR9424020061100554128

Radno vrijeme

od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30

Telefon: (031)208-308

Fax: (031)208-310

E-mail: cpr@cpr.hr, pravna.sluzba@cpr.hr