Vizija i misija

Vizija je Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek biti aktivan sudionik u lokalnoj zajednici pružanjem usluga čiji je cilj socijalna i ekonomska jednakost i dobrobit osjetljivih skupina.

Kroz interdisciplinaran rad stručnjaka, podupiran dugogodišnjim iskustvom, misija Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek provođenje je aktivnosti usmjerenih na osposobljavanje i osnaživanje osoba s invaliditetom s ciljem njihova održivog uključivanja na tržište rada kao i skrb o žrtvama obiteljskog nasilja, praćeno informiranjem i senzibiliziranjem javnosti u cilju socijalne uključenosti i poticanja jednakih mogućnosti.