Odluka o provedbi postupka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti

AutorCpr

Odluka o provedbi postupka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti

Na temelju članka 21. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek i članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13. i 144/13.), Ravnatelj Centra 31. prosinca 2013. godine donosi Odluka provedbi postuka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti.

O autoru

Cpr administrator