Plan nabave za 2015. godinu

AutorCpr

Plan nabave za 2015. godinu

Na 83. sjednici Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, održanoj 10. prosinca 2014. godine, kao dio Financijskog plana Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za razdoblje od 2015. do 2017. godine, usvojen je Plan nabave roba, radova i usluga Centra za profesionalnu reahbilitaciju Osijek za 2015. godinu.

Dokumenti:

O autoru

Cpr administrator