Rebalans plana prihoda i rashoda za 2014. godinu

AutorCpr

Rebalans plana prihoda i rashoda za 2014. godinu

Na 83. sjednici Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, održanoj 10. prosinca 2014. godine, donesena je Odluka o usvajanju Rebalansa plana prihoda i rashoda Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2014. godinu.

Dokumenti:

O autoru

Cpr administrator