Etički kodeks

AutorCpr

Etički kodeks

Na 86. sjednici Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, održanoj 17. prosinca 2015. godine, donesen je Etički kodeks Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek.

O autoru

Cpr administrator