Procedura praćenja naplate prihoda i primitaka

AutorCpr

Procedura praćenja naplate prihoda i primitaka

Na temelju članka 21. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Ravnatelj donosi Proceduru praćenja i naplate prihoda i primitaka.

O autoru

Cpr administrator