USLUGA 1. Rehabilitacijska procjena razine radne sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa

AutorCpr

USLUGA 1. Rehabilitacijska procjena razine radne sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa

Rehabilitacijska procjena razine radne sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa je početna faza u procesu profesionalne rehabilitacije te podrazumijeva individualno utvrđivanje trenutačnog stanja osobe s invaliditetom (sveobuhvatnu dijagnostiku).

Usluga je usmjerena na cjelovitu procjenu osobe s invaliditetom i to na:

  • utvrđivanje utjecaja invaliditeta na radnu sposobnost (medicinski status),
  • utvrđivanje socijalne situacije/motivacije (socijalna anamneza),
  • utvrđivanje prijašnjeg radnog iskustva (profesionalna anamneza),
  • psihološku procjenu (psihodijagnostika),
  • utvrđivanje postojećih školskih znanja i znanja rada na računalu,
  • procjenu radnog funkcioniranja.

Na temelju cjelovite procjene utvrđuje se invaliditet u odnosu na rad, mogućnost uključivanja osobe s invaliditetom u radni proces, obrazovanje/osposobljavanje/usavršavanje ili druge usluge profesionalne rehabilitacije.

Cilj usluge je utvrđivanje daljnjih aktivnosti i mjera koje su potrebne za osmišljavanje plana profesionalne rehabilitacije i poboljšanje mogućnosti za razvoj profesionalne karijere. Rehabilitacijska procjena osnova je za davanje mišljenja o mogućnostima, vrsti i načinu profesionalne rehabilitacije te za izradu Individualnog plana profesionalne rehabilitacije.

Ciljne skupine su sve kategorije osoba s invaliditetom od 15-e godine života koje je uputio naručitelj usluge radi utvrđivanja mogućnosti njihovog uključivanja u radni proces, obrazovanje/osposobljavanje/usavršavanje ili druge usluge profesionalne rehabilitacije.

Vremensko trajanje usluge ovisi o složenosti problematike i potrebama osobe s invaliditetom. U provođenju usluge sudjeluju svi članovi stručnog tima. Usluga se provodi pet dana, do šest sati na dan (maksimalno 30 sati tjedno).

O autoru

Cpr administrator