Rebalans Plana prihoda i rashoda za 2016. godinu

AutorCpr

Rebalans Plana prihoda i rashoda za 2016. godinu

Na 88. sjednici Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, održanoj 3. studenoga 2016. godine, donesena je Odluka o usvajanju Rebalansa Plana prihoda i rashoda Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2016. godinu.

Dokumenti:

O autoru

Cpr administrator