Godišnja financijska izvješća za 2019. godinu

AutorCpr

Godišnja financijska izvješća za 2019. godinu

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 85/15.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.

Financijska izvješća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2019. godinu (dokumenti):

PR-RAS 31.12.2019.

BILJESKE_2019

 

O autoru

Cpr administrator

Napiši odgovor