Izmjenjeni plan nabave za 2020. godinu

AutorCpr

Izmjenjeni plan nabave za 2020. godinu

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 2020. godine donijela Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu kojom su se osigurale uštede, odnosno financijska sredstva za provedbu mjera pomoći gospodarstvu vezanih uz epidemiju koronavirusa (COVID-19), prvenstveno mjera očuvanja radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovanje koronavirusom narušena gospodarska aktivnost.

Slijedom rečenoga, Upravno vijeće Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, osiguralo je uštede kroz Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 1.117.750,00 kn  u okviru rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine na nivou cijelog financijskog plana Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek.

IZMJENJENI PLAN-NABAVE (2020.godina)

O autoru

Cpr administrator

Napiši odgovor