Izjava o pristupačnosti

AutorCpr

Izjava o pristupačnosti

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, br. 17/2019) stupio je na snagu u rujnu 2019. godine. Tijela javnog sektora dužna su uskladiti mrežne stranice s odredbama navedenog Zakona do 23. rujna 2020. godine. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek proveo je procjenu te se u nastavku nalazi jasna izjava o pristupačnosti u vidu usklađenosti mrežne stranice s odredbama Zakona.

Izjava o pristupačnosti

O autoru

Cpr administrator

Napiši odgovor