Arhiva autora Cpr

AutorCpr

81. sjednica Upravnog vijeća (telefonska)

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica  saziva 81. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 30. lipnja 2014. godine u 10 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 80. sjednice Upravnog vijeća održane 13. ožujka 2014. godine,
  2. Prijedlog Odluke o uvođenju standarda kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi i
  3. Pitanja i prijedlozi.

Dokumenti:

AutorCpr

Natječaj za upis u Edukativno zaštitnu radionicu “Znanje – snaga mogućnosti” u 2014. godini

Za Edukativno zaštitnu radionicu u 2014. godini izvršit će se upisi u program osposobljavanja za obavljanje poslova izrađivača/izrađivačice tradicijskih predmeta tehnikama modeliranja i oslikavanja gline i stakla.

Službeni upisi u Edukativno zaštitnu radionicu započinju 30. lipnja 2014. godine.

Edukativno zaštitna radionica započinje 28. srpnja 2014. godine, odnosno nakon popunjavanja obrazovnih skupina.

Dokumenti:

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 2011. godine započeo je s projektom Edukativno zaštitne radionice „Znanje – snaga mogućnosti“ čiji je cilj stručno osposobljavanje osoba s invaliditetom, marginaliziranih skupina i dugotrajno nezaposlenih osoba za zanimanja iz područja tradicijskih zanata. U tu je svrhu Centar verificirao i dva programa osposobljavanja za obavljanje poslova Izrađivača/izrađivačice tradicijskih predmeta tehnikama modeliranja i oslikavanja gline i stakla te Izrađivača/izrađivačice tradicijskih predmeta tehnikama zlatoveza i oslikavanja svile.

Posebnost edukativnih programa koje Centar razvija već dugi niz godina je u tome da su oni prilagođeni osobama s invaliditetom, ali i otvoreni svim zainteresiranim polaznicima. Oslanjajući se na svoje dugogodišnje iskustvo u radu s osobama s invaliditetom i uvažavajući nepovoljan položaj marginaliziranih skupina na tržištu rada, ali i u sektoru obrazovanja, Centar nastoji kroz ovaj tip radionice olakšati polaznicima usvajanje novih znanja i pridonijeti njihovoj resocijalizaciji i ponovnom uključivanju na tržište rada. Stoga je ovaj tip radionice osobito značajan, ali i poseban jer se rad u Radionici u potpunosti prilagođava sposobnostima i potrebama pojedinih polaznika. Osim toga, polaznici imaju i psihosocijalnu potporu Stručnog tima sastavljenog od psiholog i socijalnog radnika za vrijeme sudjelovanja u radu Radionice.

I ove godine u suradnji s Osječko-baranjskom županijom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Osijek, Centar organizira stručno osposobljavanje za obavljanje poslova Izrađivača/izrađivačice tradicijskih predmeta tehnikama modeliranja i oslikavanja gline i stakla za 20 osoba. Ciljana skupina su prvenstveno osobe s invaliditetom, ali i druge marginalizirane skupine i dugotrajno nezaposlene osobe.

AutorCpr

Prijava zaposlenih osoba s invaliditetom radi upisa u Očevidnik

Na temelju članka 13. stavak 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13.), ministar nadležan za rad donio je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14.). Očevidnik od 1. siječnja 2015. vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na temelju prijave poslodavca, a podatke iz Očevidnika dostavlja u Hrvatski  registar osoba s invaliditetom i Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom radi praćenja kvotnog zapošljavanja.

Sukladno članku 10. navedenog Pravilnika, poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom dužni su te osobe prijaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje kao osobe s invaliditetom sukladno propisanom obrascu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u razdoblju od 1. svibnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine.

Poslodavci, bez obzira na broj radnika, kod kojih je osoba s invaliditetom već zaposlena prijavljuju podatak o invaliditetu radnika u sustav Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje putem obrasca M-3P na način da u obilježju “22. – Status osobe s invaliditetom” zaokruže taj podatak i upišu podatak o datumu promjene (koji ne može biti raniji od datuma stjecanja svojstva osiguranika prema uspostavljenoj prijavi osiguranja-tiskanici M-1P). Ako je datum nastanka invaliditeta kasniji od datuma stjecanja svojstva, upisuje se datum nastanka invaliditeta.

Oni poslodavci koji su u vrijeme stupanja na snagu Pravilnika imali zaposlene osobe s invaliditetom, dužni su te osobe prijaviti u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u razdoblju od 1. svibnja 2014. do 31. prosinca 2014. U protivnom se te osobe neće moći ubrojiti u kvotu od 1. siječnja 2015., već naknadno, računajući trenutak kada su takvu prijavu podnijeli nakon 1. siječnja 2015.

Poslodavci kod kojih se osoba s invaliditetom zapošljava nakon stupanja ovog Pravilnika na snagu, osiguranika s invaliditetom prijavljuju u sustav Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje putem obrasca M-1P na način da se u za to predviđeno mjesto na obrascu pod obilježjem “15. – Status osobe s invaliditetom” upisuju podaci o činjenici invaliditeta.

Hrvatski registar osoba s invaliditetom kojeg vodi Hrvatski Zavod za javno zdravstvo, temeljni je registar s podacima o svim osobama s invaliditetom. Podaci o statusu osobe s invaliditetom iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje razmjenjivat će se s Registrom i na taj način osiguravati vođenje Očevidnika, te praćenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno članku 19. stavak 2. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14.).

Izvor: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

AutorCpr

Mišljenje centra za profesionalnu rehabilitaciju o izuzeće radnih mjesta

S obzirom na povećani broj upita o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno članku 2., stavak 5. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, htjeli bismo obavijestiti korisnike o konkretnom procesu.

Regionalni centri za profesionalnu rehabilitaciju koji će biti ovlašteni za davanje prethodnog mišljenja u postupku izuzimanja pojedinih radnih mjesta još nisu osnovani. Početak rada tih centara predviđen je za 1. siječnja 2015. godine kako je i navedeno u članku 43., stavak 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Stoga, Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek nije centar u smislu navedenog Zakona i u ovom trenutku nismo ovlašteni za davanje prethodnog mišljenja.

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nam se obratiti nama e-mail profesionalna.rehabilitacija@cpr.hr ili Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u Zagrebu, Hebrangova 4, telefon:  (0)1 604 0495.

AutorCpr

Kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Sukladno članku 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13.), poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, osim stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, integrativnih radionica i zaštitnih radionica dužni su zaposliti, na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru, u primjerenim radnim uvjetima, određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju.

Zakonom je propisana kvota obveze zapošljavanja osoba s invaliditetom koja ne može biti manja od 2% niti veća od 6% od ukupnog broja zaposlenih. Poslodavci koji ne ispunjavaju obvezu kvotnog zapošljavanja obveznici su novčane naknade sukladno članku 10. navedenog Zakona.

Ministar nadležan za rad donio je Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14.), kao i Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14.).

Radi praćenja ispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i ministarstvo nadležno za financije će, prema posebnom propisu o zaštiti osobnih podatka, dostavljati podatke Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

AutorCpr

Natječaj za upise u programe obrazovanja odraslih u proljetnom roku u 2014. godini

U proljetnom roku u 2014. godini izvršit će se upisi u programe osposobljavanja za obavljanje poslova:

Izrađivača/izrađivačice tradicijskih predmeta tehnikama modeliranja i oslikavanja gline i stakla i
Izrađivača/izrađivačice tradicijskih predmeta tehnikama zlatoveza i oslikavanja svile.

U proljetnom roku u 2014. godini, u suradnji sa Zavodom za informatiku Osijek, izvršit će se upisi u ECDL program.

Službeni upisi za programe osposobljavanja u zimskom roku započinju 14. travnja 2014. godine.

Programi osposobljavanja započinju u svibnju 2014. godine, odnosno nakon popunjavanja obrazovnih grupa.

Prijave se obavljaju na internet stranici Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, a upisi osobno na adresi Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom (031) 208-308, mailom obrazovanje@cpr.hr ili na web stranici Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek.

Dokumenti:

AutorCpr

Izvješće o radu i poslovanju u 2013. godini

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti, kao i podatke o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna.

Dokumenti:

Upravno vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2013. godini na 80. sjednici 30. ožujka 2014. godine, a Skupština Osječko-baranjske županije prihvatila je ovo Izvješće na 8. sjednici 20. svibnja 2014. godine.

AutorCpr

80. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica  saziva 80. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 13. ožujka 2014. godine u 10 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 79. sjednice Upravnog vijeća održane 20. prosinca 2013. godine,
  2. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2013. godini,
  3. Pitanja i prijedlozi.

Dokumenti:

AutorCpr

Projekt energetskog certificiranja

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek sudjelovao je na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za korištenje sredstava Fonda radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada objavljenog 31. srpnja 2013. godine.

Projektni prijedlog Centra prihvaćen je Odlukom Fonda te je 20. ožujka 2014. godine sklopljen Ugovor o zajedničkom financiranju provedbe energetskog pregleda i energetskog certificiranja zgrade Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek davanjem financijske pomoći.

Dokumenti:

AutorCpr

Prijedlog Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava otvara savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Savjetovanje se provodi od 13. do 28. veljače 2014.

Više informacija o prijedlogu Pravilnika možete dobiti ovdje.