Arhiva autora Cpr

AutorCpr

Prijedlog Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava otvara savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. Savjetovanje se provodi od 13. do 28. veljače 2014.

Više informacija o prijedlogu Pravilnika možete dobiti ovdje.

AutorCpr

Prijedlog Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava otvara savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Savjetovanje se provodi od 13. do 28. veljače 2014.

Više informacija o prijedlogu Pravilnika možete dobiti ovdje.

AutorCpr

Natječaj za prodaju stana u vlasništu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Ravnatelj Centra raspisuje Natječaj za prodaju stana u vlasništvu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u Osijeku, Sjenjak 54.

AutorCpr

Natječaj za upise u programe obrazovanja odraslih u zimskom roku u 2014. godini

U zimskom roku u 2014. godini izvršit će se upisi u programe osposobljavanja za obavljanje poslova:

Izrađivača/izrađivačice tradicijskih predmeta tehnikama modeliranja i oslikavanja gline i stakla i
Izrađivača/izrađivačice tradicijskih predmeta tehnikama zlatoveza i oslikavanja svile.

U zimskom roku u 2014. godini, u suradnji sa Zavodom za informatiku Osijek, izvršit će se upisi u ECDL program.

Službeni upisi za programe osposobljavanja u zimskom roku započinju 13. siječnja 2014. godine.

Programi osposobljavanja započinju u veljači 2014. godine, odnosno nakon popunjavanja obrazovnih grupa.

Prijave se obavljaju na internet stranici Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, a upisi osobno na adresi Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom (031) 208-308, mailom obrazovanje@cpr.hr ili na web stranici Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek.

Dokumenti:

AutorCpr

Plan nabave za 2014. godinu

Upravno vijeće Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek usvojilo je na 79. sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine Plan nabave roba, radova i usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2014. godinu.

Dokumenti:

AutorCpr

Odluka o provedbi postupka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti

Na temelju članka 21. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek i članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13. i 144/13.), Ravnatelj Centra 31. prosinca 2013. godine donosi Odluka provedbi postuka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti.

AutorCpr

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Na temelju članka 21. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, a u skladu sa člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ 139/10.) i Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ 78/11.), Ravnatelj Centra 2. siječnja 2012. godine donosi Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja.

AutorCpr

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Na temelju članka 21. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, a u skladu s člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ 130/10.) Ravnatelj Centra 1. listopada 2011. godine donosi Proceduru stvaranja ugovornih obveza.

AutorCpr

Javna rasprava o nacrtu prijedloga Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Sukladno članku 22. Zakona o procjeni učinka propisa, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provodi javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Javna rasprava se provodi u trajanju od 15 dana, od 25. ožujka do 9. travnja 2013. godine.

Više informacija o javnoj raspravi možete dobiti ovdje.

AutorCpr

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Sukladno članku 19. Zakona o procjeni učinka propisa, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provodi savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana, od 8. veljače do 11. ožujka 2013. godine.

Više informacija o savjetovanju možete dobiti ovdje.