Arhiva autora Cpr

AutorCpr

Odluka o provedbi postupka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti

Na temelju članka 21. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek i članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13. i 144/13.), Ravnatelj Centra 31. prosinca 2013. godine donosi Odluka provedbi postuka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti.

AutorCpr

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Na temelju članka 21. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, a u skladu sa člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ 139/10.) i Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ 78/11.), Ravnatelj Centra 2. siječnja 2012. godine donosi Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja.

AutorCpr

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Na temelju članka 21. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, a u skladu s člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ 130/10.) Ravnatelj Centra 1. listopada 2011. godine donosi Proceduru stvaranja ugovornih obveza.

AutorCpr

Javna rasprava o nacrtu prijedloga Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Sukladno članku 22. Zakona o procjeni učinka propisa, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provodi javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Javna rasprava se provodi u trajanju od 15 dana, od 25. ožujka do 9. travnja 2013. godine.

Više informacija o javnoj raspravi možete dobiti ovdje.

AutorCpr

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Sukladno članku 19. Zakona o procjeni učinka propisa, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provodi savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka prijedloga Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana, od 8. veljače do 11. ožujka 2013. godine.

Više informacija o savjetovanju možete dobiti ovdje.