Arhiva kategorije Objave i informacije

AutorCpr

Osijek – 4. radionica centara za profesionalnu rehabilitaciju

1

Četvrta u nizu radionica centara za profesionalnu rehabilitaciju, 09. veljače 2018. god., prvi je puta održana u Osijeku. Uz stručne timove Centara za profesionalnu rehabilitaciju iz Splita, Zagreba, Rijeke i naravno Osijeka kao i svaki puta do sada, u radu radionice, kao i u radnom posjetu Centru Osijek, boravili su i sudjelovali ravnateljica Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Damira Benc, pomoćnica ravnatelja za profesionalnu rehabilitaciju Jasenka Sučec kao i drugi stručnjaci Zavoda.

U posjetu Centru Osijek kao i radu radionice također je, ispred Ministarstva rada i mirovinskog sustava sudjelovala Zrinka Špoljarić, voditeljica Službe za aktivnu politiku zapošljavanja.

Kroz radionicu je obrađen čitav niz pitanja vezanih uz primjenu zakona kao i provedbenih propisa, njihove korekcije, ujednačavanje postupanja, pitanja poboljšanja standarda usluga te druga pitanja i prijedlozi za poboljšanje kvalitete rada timova.

Pored toga, naglašena je potreba jačanja i povezivanja timova kao i informatizacija centara.

AutorCpr

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

U svrhu ispunjenja zakonske obveze iz članka 60. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13.85/15.), Centar je Povjerenici za informiranje podnio Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2017. god.

AutorCpr

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je poziv za savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Savjetovanje je otvoreno do 2. svibnja 2017. godine. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dostupno je na sljedećoj poveznici.

AutorCpr

10. tjedan psihologije

10. tjedan psihologije

 

 

U sklopu 10. tjedna psihologije u Hrvatskoj, 24. veljače 2017. godine od 13 do 15 sati  u prostorijama Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek održat će se prezentacija “PREDSTAVLJANJE MODELA PROFESIONALNE REHABILITACIJE OSOBA S INVALIDITETOM I ULOGA PSIHOLOGA, TE  UPOZNAVANJE S RADOM CPR-a”. Svi zainteresirani su dobrodošli!

AutorCpr

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

U svrhu ispunjenja zakonske obveze iz članka 60. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15.), Centar je podnio Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu Povjerenici za informiranje.

AutorCpr

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

U svrhu ispunjenja zakonske obveze iz članka 60. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15.), Centar je podnio Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu Povjerenici za informiranje.

AutorCpr

Potpis Ugovora o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Ministar rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., i župan Osječko-baranjske županije, prof. dr. sc. Vladimir Šišljagić, dr. med., potpisali su 28. rujna 2015. godine Ugovor o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek i obavljanju osnivačkih prava i obveza.

Ovim Ugovorom Osječko-baranjska županija prenosi 40% osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek na Republiku Hrvatsku. Time je ustrojstvo Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek usklađeno s odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Uloga centara za profesionalnu rehabilitaciju je sustavno i u skladu s potrebama na tržištu rada osposobljavati osobe s invaliditetom za rad, te poslodavcima pružati stručnu podršku pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

AutorCpr

Izuzimanje iz ukupnog broja radnika radi utvrđivanja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Temeljem članka 2. stavak 6. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 44/14., 2/15.) poslodavac koji smatra da se na određeno radno mjesto zbog posebnih uvjeta rada ne mogu zaposliti osobe s invaliditetom i da se isto treba izuzeti iz ukupnog broja radnih mjesta na temelju kojih se utvrđuje kvota, dužan je zatražiti suglasnost Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu.

Sukladno uputi za poslodavce objavljenoj je na web stranicama Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu mole se poslodavci da za potrebe procjene radnih mjesta koja će biti moguće izuzeti od kvote, dostave sljedeću dokumentaciju:

  1. popis poslova iz Procjene rizika za koje je utvrđeno da spadaju u kategoriju “poslovi s posebnim uvjetima rada” te za svaki od tih poslova obvezno navedenu točku članka 3. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (“Narodne novine” 5/84.) po kojima su navedeni poslovi upravo “poslovi s posebnim uvjetima rada”,
  2. popis poslova iz Procjene rizika za koje je utvrđeno da spadaju u kategoriju “poslovi s posebnim uvjetima rada” sukladno važećim posebnim propisima (poslovi s posebnim uvjetima rada iz članka 3. stavka 1. točke 19. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada), uz obvezno naveden naziv posebnog propisa,
  3. detaljne opise poslova navedene u točkama 1. i 2. ovih uputa, iz kojih se može zaključiti što sve radnik radi tijekom radnog vremena, koliko dugo, u kojim uvjetima, u kojem položaju tijela i slično.

Zahtjevi se mogu dostaviti:

  • u pisanom obliku na adresu: Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Radoslava Cimermana 64a, 10020 Zagreb ili
  • u elektroničkom obliku na e-mail: kvota@hzzzsr.hr

 

AutorCpr

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava otvara savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Savjetovanje se provodi do 30. prosinca 2014.

Više o informacija o prijedlogu Pravilnika možete dobiti ovdje.

AutorCpr

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava otvara savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Savjetovanje se provodi do 30. prosinca 2014.

Više informacija o prijedlogu Pravilnika možete dobiti ovdje.