Arhiva kategorije Interni akti

AutorCpr

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Na 96. sjednici Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, održanoj 29. siječnja 2018. godine, donesen je Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave. 

AutorCpr

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu

Na 92. sjednici Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, održanoj 17. prosinca 2015. godine, donesen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek.

AutorCpr

Etički kodeks

Na 86. sjednici Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, održanoj 17. prosinca 2015. godine, donesen je Etički kodeks Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek.

AutorCpr

Procedura praćenja naplate prihoda i primitaka

Na temelju članka 21. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Ravnatelj donosi Proceduru praćenja i naplate prihoda i primitaka.

AutorCpr

Odluka o provedbi postupka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti

Na temelju članka 21. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek i članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13. i 144/13.), Ravnatelj Centra 31. prosinca 2013. godine donosi Odluka provedbi postuka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti.

AutorCpr

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Na temelju članka 21. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, a u skladu sa člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ 139/10.) i Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ 78/11.), Ravnatelj Centra 2. siječnja 2012. godine donosi Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja.

AutorCpr

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Na temelju članka 21. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, a u skladu s člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ 130/10.) Ravnatelj Centra 1. listopada 2011. godine donosi Proceduru stvaranja ugovornih obveza.