Javna nabava i natječaji

Natječaj za upis u Edukativno zaštitnu radionicu “Znanje – snaga mogućnosti” u 2015. godini

Natječaj za upis u Edukativno zaštitnu radionicu “Znanje – snaga mogućnosti” u 2015. godini

Za Edukativno zaštitnu radionicu u 2015. godini izvršit će se upisi u program osposobljavanja za obavljanje poslova izrađivača/izrađivačice tradicijskih predmeta tehnikama modeliranja i oslikavanja gline i stakla. Službeni upisi u Edukativno zaštitnu radionicu započinju 13. travnja 2015. godine. Edukativno zaštitna