Arhiva kategorije O nama

AutorCpr

OSOBNA ISKAZNICA CENTRA:

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Osijek, Tadije Smičiklasa 2

OIB: 57200304958

IBAN: HR1110010051563101883

Radno vrijeme: pon – pet od 7:30h do 15:30h

Telefon: (031)208-308

Fax: (031)208-310

E-mail: cpr@cpr.hr, pravna.sluzba@cpr.hr

 

Stručni tim

Rad Centra organiziran je kroz rad jednog tima. Tim uključuje dva psihologa, socijalnog radnika, rehabilitatora, pedagoga i specijalistu medicine rada.

Voditeljica stručnog tima: 

Greta Werkmann, dipl. psiholog prof. – 031/496-846

Suradnja s poslodavcima:

Nina Šatvar, mag. iur – 031/496-847, e-mail: pravna.sluzba@cpr.hr