Arhiva kategorije Dokumenti Centra

AutorCpr

Financijski plan za razdoblje 2019.-2021.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 85/15.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.

Dokumenti:

CPR OSIJEK -FINANCIJSKI PLAN 2019.-2021.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2019. godinu

3-cifreni financijski plan za 2019.-2021.

AutorCpr

III. rebalans financijskog plana za 2018. godinu

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 85/15.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.

Dokumenti:

III Rebalans financijskog plana za 2018. godinu

AutorCpr

Izvješće o radu i poslovanju u 2017. godini

Skupština Osječko-baranjske županije na 11. sjednici održanoj 29. svibnja 2018. god. prihvatila je Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2017. god.

Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2017. god.

AutorCpr

Financijsko izvješće za 2017. god.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.

Dokumenti:

Upravno vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Financijskog izvješća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2017. god. na 96. sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. siječnja 2018. god.

 

AutorCpr

Izvješće o radu i poslovanju u 2016. godini

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.

Dokumenti:

Upravno vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2016. godini na 89. sjednici 23. siječnja 2017. godine, a Skupština Osječko-baranjske županije prihvatila je ovo Izvješće na 26. sjednici 4. travnja 2017. godine.

AutorCpr

Izvješće o radu i poslovanju u 2015. godini

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.

Dokumenti:

Upravno vijeće donijelo je Odluka o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2015. godini na 87. sjednici 22. ožujka 2016. godine, a Skupština Osječko-baranjske županije prihvatila je ovo Izvješće na 21. sjednici 5. srpnja 2016. godine.

AutorCpr

Strateški plan za razdoblje od 2016. do 2018. godine

Na 86. sjednici Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, održanoj 17. prosinca 2015. godine, donesen je Strateški plan Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za razdoblje od 2016. do 2018. godine

AutorCpr

Izvješće o radu i poslovanju u 2014. godini

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti, kao i podatke o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna.

Dokumenti:

Upravno vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2014. godini na 84. sjednici 5. ožujka 2015. godine, a Skupština Osječko-baranjske županije prihvatila je ovo Izvješće na 14. sjednici 29. travnja 2015. godine.

AutorCpr

Izvješće o radu i poslovanju u 2013. godini

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti, kao i podatke o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna.

Dokumenti:

Upravno vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2013. godini na 80. sjednici 30. ožujka 2014. godine, a Skupština Osječko-baranjske županije prihvatila je ovo Izvješće na 8. sjednici 20. svibnja 2014. godine.