Arhiva kategorije Poslovanje Centra

AutorCpr

Projekt energetskog certificiranja

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek sudjelovao je na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za korištenje sredstava Fonda radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada objavljenog 31. srpnja 2013. godine.

Projektni prijedlog Centra prihvaćen je Odlukom Fonda te je 20. ožujka 2014. godine sklopljen Ugovor o zajedničkom financiranju provedbe energetskog pregleda i energetskog certificiranja zgrade Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek davanjem financijske pomoći.

Dokumenti:

AutorCpr

Plan nabave za 2014. godinu

Upravno vijeće Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek usvojilo je na 79. sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine Plan nabave roba, radova i usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2014. godinu.

Dokumenti: