Arhiva kategorije Poslovanje Centra

AutorCpr

82. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica  saziva 82. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 17. srpnja 2014. godine u 10 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 81. sjednice Upravnog vijeća održane 30. lipnja 2014. godine,
  2. Izvješće o financijskom rezultatu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 30. lipnja 2014. godine,
  3. Informacija o tijeku provedbe postupka uvođenja standarda kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi,
  4. Pitanja i prijedlozi.

Dokumenti:

AutorCpr

81. sjednica Upravnog vijeća (telefonska)

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica  saziva 81. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 30. lipnja 2014. godine u 10 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 80. sjednice Upravnog vijeća održane 13. ožujka 2014. godine,
  2. Prijedlog Odluke o uvođenju standarda kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi i
  3. Pitanja i prijedlozi.

Dokumenti:

AutorCpr

Izvješće o radu i poslovanju u 2013. godini

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti, kao i podatke o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna.

Dokumenti:

Upravno vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2013. godini na 80. sjednici 30. ožujka 2014. godine, a Skupština Osječko-baranjske županije prihvatila je ovo Izvješće na 8. sjednici 20. svibnja 2014. godine.

AutorCpr

80. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica  saziva 80. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 13. ožujka 2014. godine u 10 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 79. sjednice Upravnog vijeća održane 20. prosinca 2013. godine,
  2. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2013. godini,
  3. Pitanja i prijedlozi.

Dokumenti:

AutorCpr

Projekt energetskog certificiranja

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek sudjelovao je na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za korištenje sredstava Fonda radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada objavljenog 31. srpnja 2013. godine.

Projektni prijedlog Centra prihvaćen je Odlukom Fonda te je 20. ožujka 2014. godine sklopljen Ugovor o zajedničkom financiranju provedbe energetskog pregleda i energetskog certificiranja zgrade Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek davanjem financijske pomoći.

Dokumenti:

AutorCpr

Plan nabave za 2014. godinu

Upravno vijeće Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek usvojilo je na 79. sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine Plan nabave roba, radova i usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2014. godinu.

Dokumenti: