Arhiva kategorije Upravno vijeće

AutorCpr

98. sjednica Upravnog vijeća

Danas, 04. lipnja 2018. godine, održana je 98. sjednica Upravnog vijeća na kojoj je donesena Odluka o usklađivanju osnovice za izračun plaća radnicima. Naime, Odlukom je postojeća osnovica povećana u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama. Isto tako, razmatrana su i druga pitanja vezana uz prijenos osnivačkih prava na Republiku Hrvatsku kao i dinamiku usklađivanja sa strukturom i propisima i drugim aktima koji se primjenjuju za službenike i namještenike u javnim službama.

 

AutorCpr

92. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica saziva 92. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 3. travnja 2017. godine u 10 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 91. sjednice Upravnog vijeća održane 10. ožujka 2017. godine,
 2. Imenovanje ravnatelja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek,
 3. Prijedlog 1. Rebalansa Plana prihoda i rashoda Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2017. godinu,
 4. Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek,
 5. Pitanja i prijedlozi.

Dokumenti:

AutorCpr

91. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica saziva 91. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 10. ožujka 2017. godine u 15 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 90. sjednice Upravnog vijeća održane 10. veljače 2017. godine,
 2. Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek,
 3. Pitanja i prijedlozi.

Dokumenti:

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek donesena je jer do isteka mandata ravnatelja nije pribavljena suglasnost osnivača, Vlade Republike Hrvatske te će do pribavljanja suglasnosti Damir Junušić, prof. obavljati dužnost vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek.

AutorCpr

90. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica saziva 90. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 10. veljače 2017. godine u 10 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 89. sjednice Upravnog vijeća održane 23. siječnja 2017. godine,
 2. Nadopuna Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2016. godinu,
 3. Izbor i imenovanje ravnatelja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek,
 4. Pitanja i prijedlozi.

Dokumenti:

AutorCpr

89. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica saziva 89. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 23. siječnja 2017. godine u 10 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 88. sjednice Upravnog vijeća održane 3. studenoga 2016. godine,
 2. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2016. godini,
 3. Prijedlog Statua Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek,
 4. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek,
 5. Pitanja i prijedlozi.

Dokumenti:

 

AutorCpr

88. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica saziva 88. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 3. studenoga 2016. godine u 10 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 87. sjednice Upravnog vijeća održane 22. ožujka 2016. godine,

2. Financijsko izvješće za razdoblje od siječnja do lipnja 2016. godine,

3. Prijedlog Rebalansa plana prihoda i rashoda Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

a) Prijedlog Rebalansa plana prihoda i rashoda Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 30. lipnja 2016. godine
b) Prijedlog Rebalansa plana prihoda i rashoda Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 30. rujna 2016. godine

4. Prijedlog Financijskog plana Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Dokumenti:

AutorCpr

87. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica  saziva 87. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 22. ožujka 2016. godine u 10 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 86. sjednice Upravnog vijeća održane 17. prosinca 2015. godine,
 2. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2015. godini,
 3. Pravilnik o unutarnjem redu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek,
 4. Pravilnik o radu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek,
 5. Pitanja i prijedlozi.

Dokumenti:

AutorCpr

86. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica saziva 86. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 17. prosinca 2015. godine u 10 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 85. sjednice Upravnog vijeća održane 24. rujna 2015. godine,
 2. Prijedlog Rebalansa plana prihoda i rashoda Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2015. godinu,
 3. Strateški plan Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za razdoblje od 2016. do 2018. godine,
 4. Etički kodeks Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek,
 5. Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika,
 6. Pitanja i prijedlozi.

Dokumenti:

AutorCpr

85. sjedinica Upravnog vijeća

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica  saziva 85. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 24. rujna 2015. godine u 10 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 84. sjednice Upravnog vijeća održane 5. ožujka 2015. godine,
 2. Izvješće o financijskom rezultatu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 30. lipnja 2015. godine
 3. Prijedlog Financijskog plana poslovanja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za razdoblje od 2016. do 2018. godine
 4. Pitanja i prijedlozi.

Dokumenti:

AutorCpr

84. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica  saziva 84. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 5. ožujka 2015. godine u 10 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 83. sjednice Upravnog vijeća održane 10. prosinca 2014. godine,
 2. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2014. godini,
 3. Prijedlog Odluke o izmjni Odluke o osnivanju Centra za stradalnike domovinskog rata,
 4. Informacija o tijeku preustroja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom,
 5. Pitanja i prijedlozi.

Dokumenti: