Arhiva oznake Izvješće o radu

AutorCpr

Izvješće o radu i poslovanju u 2014. godini

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti, kao i podatke o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna.

Dokumenti:

Upravno vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2014. godini na 84. sjednici 5. ožujka 2015. godine, a Skupština Osječko-baranjske županije prihvatila je ovo Izvješće na 14. sjednici 29. travnja 2015. godine.

AutorCpr

Izvješće o radu i poslovanju u 2013. godini

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti, kao i podatke o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna.

Dokumenti:

Upravno vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2013. godini na 80. sjednici 30. ožujka 2014. godine, a Skupština Osječko-baranjske županije prihvatila je ovo Izvješće na 8. sjednici 20. svibnja 2014. godine.

AutorCpr

80. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica  saziva 80. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 13. ožujka 2014. godine u 10 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 79. sjednice Upravnog vijeća održane 20. prosinca 2013. godine,
  2. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2013. godini,
  3. Pitanja i prijedlozi.

Dokumenti: