Usluge Centra

Profesionalnu rehabilitaciju čine različite aktivnosti usmjerene na profesionalno i radno osposobljavanje, zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom.

Usluge profesionalne rehabilitacije obavljaju centri za profesionalnu rehabilitaciju na način i u opsegu koji je utvrđen Standardima usluga profesionalne rehabilitacije koji su sastavni dio Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (»NN« , 75/18).

Usluge profesionalne rehabilitacije

USLUGA 1. Rehabilitacijska procjena razine radne sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa

USLUGA 1.1. Rehabilitacijska procjena – utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad

USLUGA 2. Pomoć u prevladavanju različitih poteškoća koje onemogućuju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije

USLUGA 3. Izrada perspektiva

USLUGA 4. Analiza određenog radnog mjesta i radnog okruženja

USLUGA 5. Stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s kraćim obrazovnim programom

USLUGA 6. Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i radnom okruženju

USLUGA 7. Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (radni centar)

USLUGA 8. Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (virtualna radionica)

USLUGA 9. Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba) te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba)

USLUGA 10. Procjena radne učinkovitosti

USLUGA 11. Radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu

USLUGA 12. Obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom

Postupak profesionalne rehabilitacije pokreće i financira naručitelj usluge te ima isključivo pravo odlučivanja o provedbi svih faza i daljnjih mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.
Usluge profesionalne rehabilitacije od Centra naručuju se putem Narudžbenice.