Pravni okvir

Profesionalna rehabilitacija

  • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»NN«, 157/13, 152/14 i 39/18)
  • Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (»NN«, 75/18)
  • Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (»NN«, 75/18)
  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (»NN«, 75/18)
  • Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»NN«, 75/18)
  • Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (»NN«, 75/18)
  • Cjenik usluga profesionalne rehabilitacije za 2019.

 

Važnije poveznice