Mjesečne arhive veljača 2020

AutorCpr

OSOBNA ISKAZNICA CENTRA:

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Osijek, Tadije Smičiklasa 2

OIB: 57200304958

IBAN: HR1110010051563101883

Radno vrijeme: pon – pet od 7:30h do 15:30h

Telefon: (031)208-308

Fax: (031)208-310

E-mail: cpr@cpr.hr, pravna.sluzba@cpr.hr

 

Stručni tim

Rad Centra organiziran je kroz rad jednog tima. Tim uključuje dva psihologa, socijalnog radnika, rehabilitatora, pedagoga i specijalistu medicine rada.

Voditeljica stručnog tima: 

Greta Werkmann, dipl. psiholog prof. – 031/496-846

Suradnja s poslodavcima:

Nina Šatvar, mag. iur – 031/496-847, e-mail: pravna.sluzba@cpr.hr

AutorCpr

Godišnja financijska izvješća za 2019. godinu

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 85/15.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.

Financijska izvješća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2019. godinu (dokumenti):

PR-RAS 31.12.2019.

BILJESKE_2019