Arhiva kategorije Poslovanje Centra

AutorCpr

Financijsko izvješće za 2017. god.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.

Dokumenti:

Upravno vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Financijskog izvješća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2017. god. na 96. sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. siječnja 2018. god.

 

AutorCpr

92. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica saziva 92. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 3. travnja 2017. godine u 10 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 91. sjednice Upravnog vijeća održane 10. ožujka 2017. godine,
 2. Imenovanje ravnatelja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek,
 3. Prijedlog 1. Rebalansa Plana prihoda i rashoda Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2017. godinu,
 4. Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek,
 5. Pitanja i prijedlozi.

Dokumenti:

AutorCpr

91. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica saziva 91. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 10. ožujka 2017. godine u 15 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 90. sjednice Upravnog vijeća održane 10. veljače 2017. godine,
 2. Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek,
 3. Pitanja i prijedlozi.

Dokumenti:

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek donesena je jer do isteka mandata ravnatelja nije pribavljena suglasnost osnivača, Vlade Republike Hrvatske te će do pribavljanja suglasnosti Damir Junušić, prof. obavljati dužnost vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek.

AutorCpr

90. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica saziva 90. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 10. veljače 2017. godine u 10 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 89. sjednice Upravnog vijeća održane 23. siječnja 2017. godine,
 2. Nadopuna Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2016. godinu,
 3. Izbor i imenovanje ravnatelja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek,
 4. Pitanja i prijedlozi.

Dokumenti:

AutorCpr

Izvješće o radu i poslovanju u 2016. godini

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.

Dokumenti:

Upravno vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2016. godini na 89. sjednici 23. siječnja 2017. godine, a Skupština Osječko-baranjske županije prihvatila je ovo Izvješće na 26. sjednici 4. travnja 2017. godine.

AutorCpr

89. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica saziva 89. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 23. siječnja 2017. godine u 10 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 88. sjednice Upravnog vijeća održane 3. studenoga 2016. godine,
 2. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2016. godini,
 3. Prijedlog Statua Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek,
 4. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek,
 5. Pitanja i prijedlozi.

Dokumenti:

 

AutorCpr

88. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica saziva 88. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 3. studenoga 2016. godine u 10 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 87. sjednice Upravnog vijeća održane 22. ožujka 2016. godine,

2. Financijsko izvješće za razdoblje od siječnja do lipnja 2016. godine,

3. Prijedlog Rebalansa plana prihoda i rashoda Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

a) Prijedlog Rebalansa plana prihoda i rashoda Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 30. lipnja 2016. godine
b) Prijedlog Rebalansa plana prihoda i rashoda Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 30. rujna 2016. godine

4. Prijedlog Financijskog plana Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Dokumenti:

AutorCpr

Financijski plan za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Na 88. sjednici Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, održanoj 3. studenoga 2016. godine, donesena je Odluka o usvajanju Financijskog plana Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Dokumenti:

AutorCpr

Rebalans Plana prihoda i rashoda za 2016. godinu

Na 88. sjednici Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, održanoj 3. studenoga 2016. godine, donesena je Odluka o usvajanju Rebalansa Plana prihoda i rashoda Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2016. godinu.

Dokumenti:

AutorCpr

87. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica  saziva 87. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 22. ožujka 2016. godine u 10 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 86. sjednice Upravnog vijeća održane 17. prosinca 2015. godine,
 2. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2015. godini,
 3. Pravilnik o unutarnjem redu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek,
 4. Pravilnik o radu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek,
 5. Pitanja i prijedlozi.

Dokumenti: