Arhiva kategorije Poslovanje Centra

AutorCpr

98. sjednica Upravnog vijeća

Danas, 04. lipnja 2018. godine, održana je 98. sjednica Upravnog vijeća na kojoj je donesena Odluka o usklađivanju osnovice za izračun plaća radnicima. Naime, Odlukom je postojeća osnovica povećana u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama. Isto tako, razmatrana su i druga pitanja vezana uz prijenos osnivačkih prava na Republiku Hrvatsku kao i dinamiku usklađivanja sa strukturom i propisima i drugim aktima koji se primjenjuju za službenike i namještenike u javnim službama.

 

AutorCpr

Izvješće o radu i poslovanju u 2017. godini

Skupština Osječko-baranjske županije na 11. sjednici održanoj 29. svibnja 2018. god. prihvatila je Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2017. god.

Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2017. god.

AutorCpr

Financijsko izvješće za 2017. god.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15.) tijela javne vlasti obavezna su na internetskim stranicama objaviti godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti.

Dokumenti:

Upravno vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Financijskog izvješća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2017. god. na 96. sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. siječnja 2018. god.

 

AutorCpr

92. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica saziva 92. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 3. travnja 2017. godine u 10 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 91. sjednice Upravnog vijeća održane 10. ožujka 2017. godine,
  2. Imenovanje ravnatelja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek,
  3. Prijedlog 1. Rebalansa Plana prihoda i rashoda Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2017. godinu,
  4. Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek,
  5. Pitanja i prijedlozi.

Dokumenti:

AutorCpr

91. sjednica Upravnog vijeća

Na temelju članka 20. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, predsjednica saziva 91. sjednicu Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek koja će se održati 10. ožujka 2017. godine u 15 sati u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Tadije Smičiklasa 2.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 90. sjednice Upravnog vijeća održane 10. veljače 2017. godine,
  2. Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek,
  3. Pitanja i prijedlozi.

Dokumenti:

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek donesena je jer do isteka mandata ravnatelja nije pribavljena suglasnost osnivača, Vlade Republike Hrvatske te će do pribavljanja suglasnosti Damir Junušić, prof. obavljati dužnost vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek.